Överladdning handlar om mekaniskt driven överladdning med kompressoreffekten kommande från vevaxeln eller turboladdning där effekten kommer från avgaserna. Valet man gör av uppladdningssystem bygger på vad man vill uppnå och kanske vad som finns tillgängligt. Kursen tar upp grunderna för varför man överladdar. Komponenterna som ingår i olika överladdningssystem. Hur matchar man komponenterna mot varandra och motorn för bästa resultat. Installationsutmaningar. Optimering av överladdningssystemet mot olika trimningsgrad på sugmotorn. Vilka cylinderantal och tändföljder är mest lämpliga och vilka skall vi undvika. Kursen tar 8h.