Överladdning FK är för er som aldrig får nog. Naturligtvis är det flera av de andra kurserna som ni bör gå först. Denna kurs beskriver hur man kombinerar flera överladdningsaggregat med varandra för att uppnå speciella egenskaper. Turbocompound är ett exempep. parallell och seriel överladdning. Simultana system eller sekventiella flerturbosystem. Katalytiska efterbrännkammarsystem och hyperbar för att nämna några kioskvältare. Kursen tar 8h.