Rapid Prototyping hos BoostBusters

Vi arbetar i ett 3D CAD-program som är standard inom fordonsindustrin och vi kan leverera fullskaliga 3D-printade komponenter i de flesta plaster (PLA, ABS, ASA, etc).

Det vi behöver för att kunna hjälpa er är en måttsatt ritning från åtminstone två håll, bilder på vart komponenten skall monteras och vilka kringliggande komponenter som kan krocka eller behöver tas hänsyn till. Om du behöver hjälp och är intresserad så hör av dig till info@boostbusters.com. Priset är XXX kr/tim plus XXX kr/kg plast som går åt. Som exempel tog insugsplenumet längre ned på denna sida 2 timmars arbete och 0,3 kg plast gick åt.

Case study: Hayabusa Turbo

När vi designar en komponent så börjar vi alltid med en detaljerad ritning av alla anslutningspunkter (röranslutningar, infästningspunkter i chassiet, osv) samt en grov skiss på kringliggande komponenter som kan vara i vägen eller behöver tas hänsyn till. Därefter skapar vi en 3D modell i CAD. Här nedan visas modellen för ett insugsplenum för en turboladdad Suzuki Hayabusa.

Tryckröret från turbon ansluter mot det större röret som syns i toppen på bilden, och de fyra mindre rören ansluter rakt in i ordinarie spjällhus. Designkraven var i detta fallet att ha ett så stort plenum som tilläts under orginaltanken och att injektorerna skulle sitta så nära förbränningsrummet som möjligt (en injektor per cylinder). Utrymmet under tanken var så pass begränsande att ena sidan av plenumet var tvunget att fasas in (se till höger i bilden). Detta visade sig först efter montering av första prototypen och tog inte mer än en timmes jobb att ordna upp samt en natt att skriva ut den nya modellen. Nedan ser ni provmonteringen av slutliga modellen samt den slutliga produkten i aluminium.

Med samma process designades flertalet grenrör, två olika designer visas nedan. En starkt begränsande faktor var återigen utrymmet, men dessutom hade prestandasimuleringar av motorn gett oss en viss längd att försöka uppnå. För mer information om motorsimuleringar, se Simuleringstjänster.